Overcoming Cancer Part 5 of 5

पाचवी आणि शेवटची गोष्ट जी मी शिकले, ती म्हणजे तुमच्यासाठी सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे नेहमी स्वत: असणे.जमेल तसं राहा.आपला प्रकाश शक्य तितका प्रखर चमकवा.आपले वेगळेपण आत्मसात करा.आपण कोण आहात हे…

Comments Off on Overcoming Cancer Part 5 of 5

Overcoming Cancer Part 4 of 5

कॅन्सर या संदर्भातील  चौथी गोष्ट मी शिकले ती म्हणजे आयुष्य ही एक देणगी आहे.हे खरंच आहे.आपल्यापैकी बहुतेक जण आपले जीवन जणू एक कंटाळवाणे रोजचे काम असल्यासारखे जगतात, परंतु ते तसे…

Comments Off on Overcoming Cancer Part 4 of 5

Overcoming Cancer Part 3 of 5

तिसरी महत्त्वाची गोष्ट जी मी शिकले, ती म्हणजे विनोद, हास्य आणि आनंद.या गोष्टी आपल्याला आपण जन्माला आलो तेव्हा पासूनच माहित होत्या.हसणे महत्वाचे आहे हे जाणून आपण जन्माला आलो आहोत, बघा…

Comments Off on Overcoming Cancer Part 3 of 5

Overcoming Cancer Part 2 of 5

क्रमांक दोन:-मी शिकले, पुढचा सर्वात मोठा धडा, निर्भयपणे जीवन जगणे.आपल्यापैकी बहुतेकजण भीतीच्या आहारावर वाढले आहेत.आपल्याला प्रत्येक गोष्टीची भीती बाळगायला शिकवले जाते.मला प्रत्येक गोष्टीची भीती वाटायची, मला कॅन्सरची भीती वाटायची,मला चुकीचे…

Comments Off on Overcoming Cancer Part 2 of 5

Overcoming Cancer

मित्रांनो, अनिताने तिचा कॅन्सर स्वतः बरा केला आहे.ती NDE -  मृत्यूच्या जवळच्या अनुभवातून गेली आहे.तिचा लवकरच मृत्यू होणार असल्याचे डॉक्टरांनी जाहीर केले होते.तिला शेवटचे जिवंत पाहण्यासाठी डॉक्टरांनी तिच्या जवळच्या मित्र…

Comments Off on Overcoming Cancer

Gratitude Index

Gratitude Index by Dr L C Ujede I was reading a magazine and one sentence made me contemplative. It was an article on positive attitude in life.The sentence was "Sometimes,…

Comments Off on Gratitude Index