Geet Ramayan1

गा बाळांनो, श्रीरामायण रघुराजाच्या नगरीं जाउनगा बाळांनो, श्रीरामायणमुनिजन-पूनित सदनांमधुनीनराधिपांच्या निवासस्थानीउपमार्गांतुन, राजपथांतुनिमुक्त दरवळो, तुमचें गायनरसाळ मूलें, फलें सेवुनीरसाळता घ्या स्वरांत भरुनीअचुक घेत जा स्वरां मिळवुनीलय-तालांचें पाळा बंधननगरिं लाभतां लोकमान्यताजाइल वार्ता श्रीरघुनाथांउत्सुक…

Comments Off on Geet Ramayan1